Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kursy „Ja Cię nauczę” są częścią działalności firmy DD Translations, która została zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie 1 stycznia 1997 roku. Firma ma siedzibę w Londynie, a jej działalnością podstawową są tłumaczenia ustne, pisemne, telefoniczne i konferencyjne w zakresie prawa, medycyny, samorządu terytorialnego, edukacji, techniki , literatury oraz biznesu. Firma trudni się też nauczaniem na kursach wiodących do Diploma in Public Service Interpreting oraz Diploma in Translation. Wszyscy partnerzy w firmie legitymują się dyplomami ukończenia wyższych uczelni oraz DPSI i DipTrans.

 

Our tutors have been preparing DPSI, DPI and DipTrans candidates for years and they also work at several education establishments delivering similar courses. Our course is an initiative of professional interpreters, translators and tutors. All our tutors are active interpreters and translators working in the UK. The development of the Internet and its availability allow us to dispense with the traditional classroom-based method of teaching associated with student groups and travelling to course venues. Now the whole course is provided online and at a time that is convenient to our students.

 

Therefore, we are able to adjust our course to our students’ individual needs. We can hold a session whenever our students want us to: on weekdays, at weekends, in the morning, afternoon or evening. As the whole course is provided via email and Skype, it does not matter in which village, town, city or even a country our students are.

 

Having said that, we have no influence on where the examination will be held should it be a face-to-face examination. The Chartered Institute of Linguists, which is the examination organiser, has a list of examination centres and our students choose one of them. However, in 2020, due to the Coronavisus pandemic, the Chartered Institute of Linguists started holding online examinations. Students can take them at their home.

 

 

 

Nauczyciele pracujący na kursach Ja Cię Nauczę przygotowują kursantów do egzaminu od wielu lat i są zawodowo związani z kilkoma placówkami oświatowymi. Kursy Ja Cię Nauczę są organizowane z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się tłumaczeniami, a także kształceniem kandydatów na tłumaczy. Wszyscy nauczyciele są aktywnymi tłumaczami działającymi na terenie Zjednoczonego Królestwa. Rozwój Internetu i jego wszechobecność pozwala na odejście od tradycyjnego sposobu nauczania kojarzącego się z zajęciami w klasie i koniecznością dojazdu na nie. Obecnie cały kurs jest prowadzony jako kurs online bez konieczności wychodzenia z domu oraz w godzinach uzgadnianych ze studentem.

 

Otworzyło to nowe możliwości dopasowywania programu do indywidualnych potrzeb i ograniczeń czasowych danego studenta. U nas nie ma terminów, w których zajęcia nie mogłyby się odbyć. Jesteśmy skłonni uczyć i w soboty, i w niedziele, i rano, i wieczorem.

 

Jako że kurs odbywa się przez maile i Skype'a, nie ma znaczenia, w jakim kraju jest student. Nie mamy jednak wpływu na miejsce, gdzie będzie się odbywał egzamin w tradycyjnej formie. O tym decyduje organizator egzaminu, Chartered Institute of Linguists. Od roku 2020 na skutek epidemii coronavirusa egzaminy odbywaja się online. Studenci zdają je we własnym domu.