Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

False friends

False friends (czyli „fałszywi przyjaciele”) to takie wyrazy, które wydają się bardzo podobne do słów polskich, jednak ich znaczenie jest odmienne. Uważajcie więc na: actual, advocate, affair, consequent, eventually, fatal, hazard, lunatic, novel, paragraph, preservative, pupil, rapport, rent, speaker, wagon oraz wiele, wiele innych…

Diploma in Public Service Interpreting (online course)

 

Our DPSI course consists of 30 hours of language tuition, usually divided into 2-hour-long sessions. Each language session includes examination tasks such as roleplay (simultaneous and consecutive interpreting) and sight translations (emailed before the session). Two texts are emailed to be translated by our students. On top of that, those opting for a full course are emailed study material (theory) to work on at home in order to acquire theoretical knowledge and vocabulary.

After each session students have to produce two translations as their homework and return them to their tutor before the next session.

The course covers all topic areas recommended by the Chartered Institute of Linguists. During our courses students develop interpreting and translating skills with particular emphasis on accuracy, completeness, register, vocabulary, fluency and impartiality. They also learn to take notes.

 

Kurs wiodący do Diploma in Public Service Interpreting składa się z 30 godzin zajęć językowych, podzielonych zazwyczaj na dwugodzinne sesje lub inaczej (do uzgodnienia). Podczas każdej sesji odbywa się tłumaczenie scenek sytuacyjnych (role play) oraz tłumaczenia a vista (sight translation). Po kazdej sesji studenci dostają

też dwa teksty do tłumaczenia pisemnego. Scenki sytuacyjne zawierają tłumaczenie konsekutywne (consecutive intepreting) oraz tłumaczenie symultaniczne (simultaneous interpreting). Tłumaczenia a vista są wykonywane przez uczestników z materiałów nadesłanych przez nauczycieli. Dodatkowo uczestnicy dostają materiały w formie elektronicznej do samodzielnej nauki w domu. Są to wiadomości merytoryczne z danego tematu.

 

Po każdych zajęciach uczestnicy mają do wykonania dwa tłumaczenia pisemne w ramach pracy domowej, która ma być nadesłana do nauczyciela przed kolejnymi zajęciami.

 

Kurs objemuje wszystkie dziedziny w danej opcji wyszczególnione w programie Charteded Institute of Linguists. Podczas kursu uczestnicy rozwijają i praktycznie stosują umietętność tłumaczenia ustnego i pisemnego, uwzględniając dokładność, fachowość i poprawność. Omawiamy też sztukę robienia notatek.

 

 

Diploma in Police Interpreting (online course, re-sits only)

 

Our DPI course (re-sits only) consists of as many hours of language tuition as required by our students. Depending on our students' needs, each language session includes some or all examination tasks such as roleplay, statement taking, simultaneous interpreting and sight translations (emailed before the session). On top of that, those opting for a re-sit course can be emailed study material to work on at home in order to acquire theoretical knowledge and vocabulary.

After each session students have to produce two translations and a statement as their homework (if necessary) and return them to their tutor before the next session.

During our courses students develop interpreting and translating skills with particular emphasis on accuracy, completeness, register, vocabulary, fluency and impartiality. They also learn to take notes.

 

Kurs wiodący do Diploma in Police Interpreting składa się z 20 godzin zajęć językowych, podzielonych zazwyczaj na dwugodzinne sesje lub inaczej (do uzgodnienia). Podczas każdej sesji odbywa się tłumaczenie scenek sytuacyjnych (role play), sporządzanie zeznań, tłumaczenie symultaniczne oraz tłumaczenia a vista (sight translation). Scenki sytuacyjne zawierają tłumaczenie konsekutywne (consecutive intepreting). Tłumaczenia a vista są wykonywane przez uczestników z materiałów nadesłanych przez nauczycieli. Dodatkowo uczestnicy dostają materiały w formie elektronicznej do samodzielnej nauki w domu. Są to wiadomości merytoryczne z danego tematu.

 

Po każdych zajęciach uczestnicy mają do wykonania dwa tłumaczenia pisemne w ramach pracy domowej, która ma być nadesłana do nauczyciela przed kolejnymi zajęciami.

 

 

Diploma in Translation (online course)

 

The course is composed of 3 modules (6 texts and 2 tutorials per module) and consists in the translation of a number of texts (General, Business, Law, Literature, Science, Technology and Social Science). Our tutors email texts to students who are supposed to translate and email them back. If in doubt, students may ask their tutors questions regarding their texts. Student translations are assessed on a special form which is emailed to a given student. Students are graded under three different aspects of performance . The course develops students’ analytical language skills and the ability to handle specialised and semi-specialised terminology in both the source and target languages. Students should bear in mind the differences in the relevant norms of the two languages. Where appropriate, they should show complete awareness of features of grammar (morphology and syntax), lexis, idiom, etc. in the source text and find equivalents for connotations, the cultural significance of any aspects of civilisation (local custom, manners, food, clothing, etc.), natural usage, colloquialisms, phatic language, routine formulations, common metaphors and technical terms in the target text.

During the three-module course students translate 18 texts and participate in six one-to-one tutorials via Skype.

Apart from the practical translation of texts students also acquire theoretical knowledge (translation techniques, issues of translation theory, etc.).

 

Kurs składa się z trzech modułów i polega na tłumaczeniu 18 tekstów z zakresu ogólnego oraz z biznesu, prawa, techniki, nauki, literatury i nauk społecznych zgodnie z dziedzinami przewidzianymi przez Chartered Institute of Linguists na egzaminie. Teksty do tłumaczenia wysyłane są mailem i tą samą drogą tłumaczenia wracają do nauczycieli. Uczestnicy mogą zadawać nauczycielom pytania w tłumaczonych przez siebie tekstach. Odpowiedzi zostaną zapisane na tym samym tekście i odesłane wraz z nim do autora. Każdy przetlumaczony tekst jest oceniany z uwzględnieniem pięciu kategorii na specjalnym formularzu, który będzie towarzyszył każdej odesłanej do uczestnika pracy. Kurs obejmuje tłumaczenie 18 tekstów oraz przekazanie opinii o jakości tłumaczeń wraz z odpowiedziami na ewentualne pytania kursantów podczas indywidualnych zajęć. Odbywa się to przez komunikator Skype dwa razy w każdym module.

 

Oprócz praktycznej  nauki tłumaczenia pisemnego na kursie przekazywana jest wiedza z zakresu technicznych aspektów tłumaczeń pisemnych, omawiane są sposoby uniknięcia pułapek gramatycznych i leksykalnych oraz metody wybrnięcia z kłopotliwych sytuacji, na jakie napotykają tłumacze w tekstach.