Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

30 września obchodzony jest międzynarodowy Dzień Tłumacza. Tłumaczom patronuje święty Hieronim (347 - 420 r.n.e.), autor Wulgaty, oficjalnego tłumaczenia Starego i Nowego Testamentu z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę.

Przyszli tłumacze, bierzcie z niego przykład, bowiem Hieronim zyskał zasłużony szacunek jako tłumacz. Do swojej pracy podchodził z wyjątkowym zaangażowaniem i był profesjonalistą co się zowie. Kilkanaście lat studiował język hebrajski i grecki, czytał manuskrypty oraz wyszukiwał i porównywał informacje pochodzące z wielu źródeł. Wulgata do dziś dzień uznawana jest za obowiązujące tłumaczenie Biblii na język łaciński.

 

 

DPSI examinations take place in June and November and the majority of students register with us in or before October or January when we usually start our DPSI courses. The intensity of courses starting in October or January is moderate and students have ample time to acquire the knowledge and skills that they need. However, every year there are those who register with us as late as in February or August, or even later than that. We are still able to assist them, but such courses will be much more intensive!

 

DPI re-sit examinations - the date is published by the Chartered Institute of Linguists on their web page. Students usually register with us two months before their examination. However, it is possible to register much later, just remember that the pace of the course might be hectic!

 

DipTrans examinations take place in January. We usually start our DipTrans courses in February, but we are open to latecomers who will simply have to work more intensively.

 

 

 

Egzamin wiodący do Diploma in Public Service Interpreting odbywa się w czerwcu i w listopadzie i większość studentów zgłasza się do nas w październiku, aby rozpocząć kurs.  Wtedy intensywność kursu jest umiarkowana i studenci mają wystarczająco dużo czasu na nieśpieszne zaznajomienie się z materiałem. Jednakże co roku mamy do czynienia z sytuacjami, że studenci zgłaszają się dopiero w lutym/sierpniu lub później. Im też jesteśmy w stanie zaoferować nauczanie, ale taki kurs będzie dużo bardziej intensywny!!!

 

Egzaminy poprawkowe na DPI - data podawana jest przez Chartered Institute of Linguists on jego stronie. Studenci z reguły zapisują się na kurs dwa miesięce przed egzaminem. Możliwe jest zapisanie się dużo później, ale wtedy trzeba pamiętać, że tempo takiego kursu może być zawrotne!

 

Nieco inaczej wygląda przygotowanie do Diploma in Translation. Ten egzamin jest w styczniu, a zaraz po nim w lutym zaczynamy nasz kurs. Istnieje możliwość późniejszego dołączenia do nas, co będzie oznaczać wzmożoną intensywność pracy studenta.