30 września obchodzony jest międzynarodowy Dzień Tłumacza. Tłumaczom patronuje święty Hieronim (347 - 420 r.n.e.), autor Wulgaty, oficjalnego tłumaczenia Starego i Nowego Testamentu z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę.

Przyszli tłumacze, bierzcie z niego przykład, bowiem Hieronim zyskał zasłużony szacunek jako tłumacz. Do swojej pracy podchodził z wyjątkowym zaangażowaniem i był profesjonalistą co się zowie. Kilkanaście lat studiował język hebrajski i grecki, czytał manuskrypty oraz wyszukiwał i porównywał informacje pochodzące z wielu źródeł. Wulgata do dziś dzień uznawana jest za obowiązujące tłumaczenie Biblii na język łaciński.

 

 

DPSI examinations take place in June and the majority of students register with us in or before October when we usually start our DPSI courses. The intensity of courses starting in October is moderate and students have ample time to acquire the knowledge and skills that they need. However, every year there are those who register with us as late as in February, or even later than that. We are still able to assist them, but such courses will be much more intensive!

 

DPI examinations take place twice a year – in May/June and in November. Students usually register with us four to five months before their examination. However, it is possible to register much later, just remember that the pace of the course might be hectic!

 

DipTrans examinations take place in January. We usually start our DipTrans courses in February, but we are open to latecomers who will simply have to work more intensively.

 

 

 

Egzamin wiodący do Diploma in Public Service Interpreting odbywa się w czerwcu i większość studentów zgłasza się do nas w październiku, aby rozpocząć kurs.  Wtedy intensywność kursu jest umiarkowana i studenci mają wystarczająco dużo czasu na nieśpieszne zaznajomienie się z materiałem. Jednakże co roku mamy do czynienia z sytuacjami, że studenci zgłaszają się dopiero w lutym lub później. Im też jesteśmy w stanie zaoferować nauczanie, ale taki kurs będzie dużo bardziej intensywny!!!

 

Egzaminy na DPI odbywają się dwa razy w roku – w maju/czerwcu i w listopadzie. Studenci z reguły zapisują się na kurs cztery do pięciu miesięcy przed egzaminem. Możliwe jest zapisanie się dużo później, ale wtedy trzeba pamiętać, że tempo takiego kursu może być zawrotne!

 

Nieco inaczej wygląda przygotowanie do Diploma in Translation. Ten egzamin jest w styczniu, a zaraz po nim w lutym zaczynamy nasz kurs. Istnieje możliwość późniejszego dołączenia do nas, co będzie oznaczać wzmożoną intensywność pracy studenta.